Quantcast

Energiebesparing bij bedrijfsgebouwen in de groei


Uit een onderzoek van AgentschapNL blijkt dat energiebesparing bij bedrijfsgebouwen steeds een grotere aandacht krijgt. Kostenbesparing is de drijver voor groei.

Dit blijkt uit onderzoek onder facilitair managers, installateurs en adviseurs, dat USP Consultancy onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL. Ondanks geslonken budgetten is er nog steeds groeiende aandacht voor energiebesparing. Bij 59% van de organisaties is het een veel besproken onderwerp. Wel blijkt de aandacht voor het thema in veel gevallen niet voortgekomen uit milieuoverwegingen.

Slechts 37% van de facilitair managers noemt dit als reden om met energiebesparing aan de slag te gaan. Ook wettelijke verplichting is geen voorname drijfveer; slechts

  • Laat je overtuigen!