Quantcast

GasTerra financiert inzet groen gas


Gashandelonderneming GasTerra stelt dit jaar in totaal 250.000 euro beschikbaar voor projecten die meetbaar de inzet van groen gas verhogen. GasTerra Impuls 2010, heet het programma.

Het programma GasTerra Impuls 2010 sluit aan bij een vergelijkbaar initiatief, dat in 2008 en 2009 liep en waarbij tien groengasprojecten elk met een bedrag van 25.000 euro werden ondersteund. Bij het programma Impuls 2010 kiest GasTerra voor een andere benadering: een deel van het gereserveerde budget is nu ook bestemd voor projectvoorbereiding; het andere deel gaat net als de vorige keer naar projectinvesteringen.

Met het financieren van groengasprojecten vult GasTerra een gat dat is ontstaan, doordat de door de overheid beschikbare subsidiegelden niet toereikend zijn. Door de aanwezigheid van een subsidieplafond voor duurzame energieopwekking moeten immers veel op zich kansrijke projecten worden afgewezen. Voor de categorie groen gas is daarom op de eerste dag dat aanvragen ingediend kunnen worden, veelal sprake van meervoudige overtekening. Daardoor mondt de aanvraagprocedure al snel uit in een soort loterij. Hierdoor zijn initiatiefnemers niet bijzonder gemotiveerd om veel tijd, energie en geld in de projectvoorbereiding te steken. Het gevolg hiervan is dat een re

  • Laat je overtuigen!