Quantcast

Energiebesparing en informatie- en communicatietechnologie?

27 december 2010 – Veel energiebesparingspotentieel blijft onbenut, waardoor onnodig energie wordt verspild. Door de jaren heen is een zuinig gebruik van energie in de wereld van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) een onderbelicht aspect geweest. Het energiegebruik in de ICT verdient veel meer aandacht en kan op z’n minst veel energie-efficiënter worden ingezet. Dit geldt zowel voor de ICT-apparatuur in een datacenter van een gebouw als voor de ICT-apparatuur op de werkplek. Vanaf nu wordt via Energiebesparing en Winst meer aandacht besteed aan energie-efficiëntieverbetering in relatie tot ICT.

De huidige informatie over energiebesparende maatregelen voor kantoren, zorginstellingen en onderwijsinstellingen in Energiebesparing en Winst is verrijkt met negen aandachtspunten voor ICT. Het gaat grofweg om de apparatuur in een datacenter, de inrichting van het datacenter en de werkomgeving waar met ICT-apparatuur wordt gewerkt. Het begrip datacenter is vrij breed en omvat alle ruimtes die zijn ingericht voor het huisvesten van ICT-apparatuur. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld computerruimtes in bijvoorbeeld een kantoor of een commerciële datacenter.

De toegevoegde informatie in Energiebesparing en Winst gaat voornamelijk in op de zogenaamde gebruikersgroepen van datacenters en ICT-apparatuur, zoals kantoren, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Net als de andere energiebesparende maatregelen wordt via Energiebesparing en Winst de informatie in een naslagwerk en/of een checklist beschikbaar gesteld.

Bron: InfoMil

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!