Quantcast

Holland Rijnland krijgt duurzamer licht

24 december 2010 – De wethouders die Milieu in hun portefeuille hebben ontvingen in oktober de uitgangspuntennotitie Licht in ’t zicht. Daarmee willen de gemeenten regionale eenduidigheid geven. Keultjes: “De kwaliteit van de openbare verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid en sociale veiligheid.”“Ook leefbaarheid speelt hierbij een rol. Maar verlichting gebruikt energie; daarom is efficiënt en effectief verlichten belangrijk. De gemeenten in de regio werken hier aan, alleen gebeurt dit vaak op individuele basis. Vanuit een aantal gemeenten was er behoefte om regionaal naar dit onderwerp te kijken. Verlichting gaat immers over de gemeentegrenzen heen.”

Milieudienst West-Holland zette een project op, gericht op energie en de toekomst, dat in de vorm van een klimaatcampagne is gegoten. Het doel is de CO2-uitstoot te verminderen door energiebesparing en duurzame energieproductie. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid werken hierbij samen.

Van Zelst zegt over de inzet van Lisse: “In 2011 wordt op het gebied van duurzaam inkopen, energiebesparing en openbare verlichting meegedraaid in het regionaal klimaatprogramma. Hieruit volgt een aantal projecten, gerelateerd aan de openbare verlichting. De doelstellingen zijn: te komen tot efficiënte openbare verlichting, duurzame verlichting, het afstemmen van omgevinglicht en het minimaliseren van lichthinder en/of lichtvervuiling.”

Bron: Webregio

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!