Quantcast

Verbruik hernieuwbare energie bijna 4 procent gestegen

21 december 2010 – Het aandeel hernieuwbare energie is in 2009 gestegen naar 3,9 procent. Dat komt vooral door het gebruik van biomassa en windenergie en door meer biobrandstoffen in het wegverkeer.Totale verbruik hernieuwbare energie

Subsidies stimuleren verbruik hernieuwbare energie
Vanaf 1990 tot en met 2003 groeide het verbruik van hernieuwbare energie van 0,7 procent naar 1,5 procent van het totale energieverbruik. Dat is een groei van nog geen 0,1 procentpunt per jaar. Daarna gaat het een stuk sneller met een groei van gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar. Deze versnelling van de groei hangt samen met de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Voor nieuwe aanvragen is deze regeling al in 2006 gesloten, maar door de lange doorlooptijd van nieuwe projecten was er in 2009 nog steeds een effect van deze regeling op een toename van het verbruik van hernieuwbare energie.

Ontwikkelingen biomassa
Na een sterke groei in de jaren 2003-2005 is het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales in 2006 iets gedaald en in 2007 zelfs gehalveerd. In 2008 en 2009 werd er weer meer meegestookt, maar nog niet zoveel als in 2005 en 2006. Het meestoken is nu verantwoordelijk voor een kleine 20 procent van het hernieuwbare energieverbruik en een kleine kwart van de productie van hernieuwbare elektriciteit.

Windenergie blijft groeien
Ongeveer 1,1 procent van de energievoorziening was in 2009 afkomstig van Nederlandse windmolens. Deze molens produceerden een kleine 10 procent meer energie dan het jaar daarvoor, ondanks dat het duidelijk minder hard waaide. De toename is toe te schrijven aan het in gebruik nemen van nieuwe grote molens.

Duurzaam wordt hernieuwbaar
De term

  • Laat je overtuigen!