Quantcast

Wetenschappers stellen hoop in artificiële fotosynthese

27 december 2010 – Onderzoekers aan het California Institute of Technology (Caltech) hebben een prototype ontwikkeld van een machine die de fotosynthese van planten imiteert en daarbij de energie van de zon omzet in brandstof. De machine maakt gebruik van zonnestralen en het metaaloxide ceria om koolstofdioxide of water af te breken in brandstoffen die kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. Het systeem zou een voordeel betekenen tegenover de conventionele zonnepanelen, die de gegenereerde elektriciteit ter plaatse moeten verbruiken en tijdens de nacht geen energie kunnen leveren. De onderzoekers merken wel op dat het beleid een stimulerende rol moet spelen in de verdere ontwikkeling van dit soort technologieën.
“Het mechanisme is gebaseerd op een aantal eigenschappen van ceria, dat zuurstof bij het opwarmen uitstoot en opslaat bij het afkoelen,” verduidelijkt het magazine Science. “Wanneer er koolstofdioxide of water in de machine worden gepompt, wordt de zuurstof bij het afkoelen snel uit het geheel onttrokken, waardoor waterstof of koolstofmonoxide worden gevormd. Waterstof zou kunnen worden gebruikt voor brandstofcellen in voertuigen, terwijl een combinatie van waterstof en koolstofmonoxide een gas vormen dat eveneens als brandstof kan worden gebruikt.” Ceria behoort tot de zogenaamde zeldzame grondstoffen, maar beschikt van al die materialen over de grootste voorraden.

Volgens de onderzoekers vormen de karakteristieken van ceria in de zonnereactor een belangrijke doorbraak. Er wordt aan toegevoegd dat ceria bovendien in relatief grote hoeveelheden beschikbaar is. De onderzoekers merken op dat met dezelfde machine ook methaan zou kunnen worden geproduceerd. Er wordt wel toegegeven dat de machine op dit ogenblik nog weinig efficiënt is. Amper 0,7 procent tot 0,8 procent van de opgevangen zonnekracht kan immers in brandstof worden omgezet. Er wordt echter aan toegevoegd dat de efficiëntie met een betere isolatie en kleinere afmetingen tot ongeveer 19 procent zou kunnen worden opgedreven. Dat zou volgens de onderzoekers tot een rendabele commerciële toepassing kunnen leiden.

Bron: Express

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!