Quantcast

Duurzame energie leverde in 2009 voor het eerst meer dan 10.000 directe banen bij bedrijven

25 januari 2011 – In het kader van het EU project EurObserv’ER heeft Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de omzet en de werkgelegenheid in Nederland van bedrijven die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie in kaart gebracht.

Het onderzoek is een inventarisatie van met name bedrijven die actief zijn op het gebied van windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen, overige biomassa, afvalverbranding van hernieuwbaar materiaal en geothermische energie. ECN raamt de omzet in Nederland in 2009 op 3,8 miljard Euro. De schatting voor de werkgelegenheid bedraagt ruim 10.000 directe personen. De groei ten opzichte van 2008 bedroeg ongeveer 25%. Bij de indirecte werkgelegenheid ten gevolge van hernieuwbare energie gaat het om nog eens 9000 banen.

Omzet en werkgelegenheid van bedrijven zijn voornamelijk geconcentreerd in de sectoren zon-PV (fotovoltaïsche systemen), het biogene deel van de afvalverbranding, windenergie en zon thermisch (zonneboilers). De groei bij bedrijven was sterk bij biogas, zon-PV en zonneboilers.

De cijfers in het ECN rapport worden overgenomen in de EurObserv’ER publicatie ‘The State of Renewables in Europe’ die begin februari 2011 gepubliceerd wordt op www.eurobserv-er.org. Daarin staan ook de cijfers van de andere Europese landen.

Het ECN rapport staat op de ECN website onder publicatienummer ECN-E–10-089.

bron: ECN

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!