Quantcast

Europees normontwerp energie efficiency en besparingsberekeningen gepubliceerd

10 januari 2011 – Er is een nieuwe Europese normontwerp gepubliceerd met generieke berekeningsmethoden voor de bepaling van energie-efficiency verbetering en energiebesparing op het niveau van landen.

Het gaat om het normontwerp EN 16212 Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods en is gepubliceerd voor de openbare Europese commentaarronde. Er worden twee methoden onderscheiden, de bottom-up methode en de top-down methode. Met behulp van deze geharmoniseerde methoden kunnen de resultaten van het Europese Beleid zoals neergelegd in Europese richtlijnen, waaronder de Energie Efficiency en Energy Service Directive (ESD) en het daaraan gerelateerde Europese Energy Action Plan geƫvalueerd worden.

De norm dekt het energieverbruik voor alle eindverbruikers, inclusief het eindverbuik dat onderwerp is van de ESD en van het Europese handelssysteem voor CO2. Energielevering door elektriciteitscentrales is uitgesloten van de standaard. Energiebesparing op de levering aan eindverbuikers (hernieuwbare energie achter de meter) wordt wel meegenomen.

In Europa vervullen Frankrijk en Nederland een trekkersrol binnen Europese expert groepen voor bottom-up en top-down methoden. Zij hebben met het Frans voorzitterschap en Nederlands secretariaat ook een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van EN 16212.

Bron: Energiegids

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!