Quantcast

Onderzoek naar energiebesparingskansen voor grote verbruikers

26 januari 2011 – CE Delft heeft opdrachten verworven om te kijken naar energiebesparing in industriële productieketens. Veel energie-intensieve bedrijven hebben het besparingspotentieel van het eigen bedrijf wel in beeld. CE Delft gaat nu onderzoeken hoeveel besparing er mogelijk is als bedrijven hierbij samenwerken.

Eind vorig jaar is de eerste ketenanalyse uitgevoerd voor de vijf Nederlandse raffinaderijen (Shell, Esso, BP, KPE en Total). Deze geeft een beeld van besparingsopties tussen aanlanding van ruwe aardolie tot en met het tanken van benzine.

“Dit jaar zijn we gestart met industriële ketens rondom chloorproductie: met Akzo Nobel en andere bedrijven (waaronder Shin-Etsu en Wavin) brengen we ketens en besparingsopties in beeld bij productie van PVC. Later dit jaar wordt dit gevolgd met een studie gericht op chloor en titaanoxyde met Tronox.Tesamen geven deze onderzoeken de betrokken bedrijven een integraal beeld van de ketens en mogelijke besparingsopties”, aldus CE Delft.

CE Delft start bij bedrijven in de Rijnmond en voert de analyse van industriële- en productketens uit met financiële steun van Agentschap NL.

Bron: CE Delft

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!