Quantcast

Startgids elektrisch vervoer voor gemeenten beschikbaar

28 januari 2011 – Op initiatief van het Formule E-team is de startgids ‘Watt en hoe in elektrisch vervoer’ opgesteld. Deze startgids helpt gemeenten bij de introductie van elektrisch vervoer.

De startgids is voor gemeenteambtenaren en beleidsmakers een hulpmiddel bij het nemen van relatief eenvoudige maatregelen bij de introductie van elektrisch vervoer in de gemeente. De gids geeft antwoord op de vragen; wat zijn de voordelen van elektrisch rijden, voor welke toepassingen het interessant is en hoe de gemeente ermee aan de slag kan.

Elektrisch vervoer staat in de belangstelling van zowel overheden, bedrijfsleven als kennisinstellingen. Het biedt kansen op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit, geluid, energie en economie. Elektrisch vervoer is naast waterstof en alternatieve brandstoffen, zoals groengas en bio-ethanol een perspectiefrijke technologie voor duurzame mobiliteit.

De startgids ‘Watt en hoe in elektrisch vervoer’ is een gezamenlijke publicatie van de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Agentschap NL en de VNG. De Startgids is downloaden op www.nlmilieuenleefomgeving.nl/formuleeteam.

Bron: Agentschap NL

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!