Quantcast

Vlaamse industrie gebruikt steeds minder energie

12 januari 2011 – Het energieverbruik van de Vlaamse energie-intensieve industrie is sterk gedaald. Dat komt niet alleen door de economische crisis, maar ook door grote investeringen in een betere energie-efficiëntie. Om hoeveel procent het gaat is niet gemeld.

“Het bewijst hoe hard de crisis ook voor onze industrie was”, zegt Peter Leyman, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. “Desondanks zijn heel wat ondernemingen blijven investeren in een betere energie-efficiëntie. Deze volgehouden inspanning zal er volgens ons toe bijdragen dat de doelstelling van de convenanten zal worden gehaald om in 2012 tot de wereldtop in energie-efficiëntie te behoren.”

Door de crisis verlaagde de productie van bedrijven en dus ook hun energiegebruik. Daardoor behoorden de bedrijven onder het in België nog geldende Benchmarkconvenant voor het eerst sinds 2009 niet tot de wereldtop. Toch realiseerden de bedrijven binnen de twee convenanten samen in 2009 een energiebesparing die vergelijkbaar is met het verbruik van 25.000 gezinnen.

“Die grote energiebesparing is te danken aan de investeringen die bedrijven zelfs tijdens de crisis zijn blijven doen om hun energie-efficiëntie te verhogen”, zegt Peter Leyman. “De besparing zal in 2010 ongetwijfeld nog groter zijn, nu de economie en de investeringen terug aantrekken. Immers, de industrie werkt energie-efficiënter wanneer ze op volle toeren draait, net zoals het verbruik bij een auto ook lager ligt wanneer men minder vaak moet starten en stoppen.”

Leyman: “We mogen echter niet tevreden zijn met de goede resultaten die we nu al halen. We moeten ook na 2012 blijven streven om tot de wereldtop te behoren op het vlak van energie-efficiëntie. Daarom heeft Voka intussen samen met de sectororganisaties een visie uitgewerkt rond de tweede generatie convenanten.”

Bron: Energiegids

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!