Quantcast

Ecocombi’s leveren kostenbesparingen tot 20% op

23 februari 2011 – LZV’s, langere en zwaardere voertuigcombinaties, ofwel ecocombi’s, leveren tot 20 kostenbesparingen op doordat er miljoenen minder kilometers worden gemaakt. Daarnaast is de verkeersveiligheid niet in gevaar. Dit blijkt uit onderzoek van NEA en Arcadis naar ecocombi’s.

De onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu, bevestigen nogmaals dat de ecocombi efficiënter en schoner wegvervoer mogelijk maakt.

Op dit moment rijden er in Nederland naar schatting zo’n 600 ecocombi’s rond. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisaties EVO zien de onderzoeken als bevestiging van de positieve waarde van de ecocombi voor het wegvoer. De organisaties, die een verdubbeling in de komende jaren verwachten, roepen het kabinet dan ook op zich in te zetten voor bredere inzet van ecocombi’s binnen de EU.

Het door NEA uitgevoerde onderzoek naar de praktijkervaringen met ecocombi’s bevestigt dat de inzet van ecocombi’s grote voordelen heeft op het gebied van milieu en logistiek. De kostenbesparingen kunnen oplopen tot circa 20%. De ruim 400 ecocombi’s die tijdens het onderzoek in Nederland rondreden, zorgen gezamenlijk voor een jaarlijkse besparing van circa 20 miljoen kilometer per jaar. Dit komt neer op een CO2-reductie van 16 miljoen kg per jaar. De ecocombi is daarmee een belangrijke innovatie voor het wegvervoer in de strijd tegen de CO2-uitstoot, zo zegt het onderzoek. Het onderzoek laat ook zien dat ecocombi’s vooral worden ingezet als vervanging van reguliere vrachtauto’s en dat zij geen bedreiging vormen voor vervoer per spoor of water.

Verder is de algemene conclusie van het NEA-onderzoek dat het Nederlands beleid voor ecocombi’s goed functioneert. De grootste wens van de deelnemende bedrijven is echter nog steeds om ecocombi’s in het grensoverschrijdende vervoer toe te staan. Daarmee komen de voordelen van dit innovatieve concept nog beter tot hun recht. Het toestaan van ecocombi’s binnen Europa blijft ook een belangrijke doelstelling van TLN en EVO.

De resultaten van het door Arcadis uitgevoerde onderzoek naar de verkeersveiligheid van ecocombi’s komen overeen met de uitkomsten van eerdere onderzoeken. Belangrijkste conclusie is dat er geen aanleiding is om vraagtekens te plaatsen bij de verkeersveiligheid van deze voertuigcombinaties. Ook zijn er geen directe knelpunten ten aanzien van de doorstroming en wegontwerp waargenomen. Wel komt uit het onderzoek nadrukkelijk naar voren dat bij aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur meer rekening moet worden gehouden met het gebruik van ecocombi’s.

Bron: TLN

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!