Quantcast

Grootste biomassaraffinaderij van de wereld komt in Delfzijl

14 februari 2011 – Naast de biobrandstoffabriek van BioMCN in Delfzijl moet de grootste biomassaraffinaderij van de wereld komen. Vorige week is een subsidie van EL&I aangevraagd.

Persbericht

>> Nederlands consortium neemt initiatief tot bouw ’s werelds grootste biomassa raffinaderij in Delfzijl

BioMCN en de Noord Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) hebben samen met Linde, Visser & Smit Hanab en Siemens een consortium gevormd voor de bouw van een grootschalige biomassaraffinaderij. Deze is gepland naast de in 2010 geopende biobrandstof fabriek van BioMCN te Delfzijl. Het consortium heeft [vorige] week voor het project een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De beoogde raffinaderij moet de grootste worden in zijn soort.

Het consortium voegt alle kennis en expertise samen om van dit complexe proces een succes te maken. In de biomassa raffinaderij kan ongeveer 1,5 miljoen ton afvalhout per jaar worden verwerkt tot meer dan 500 miljoen liter tweede generatie bio-methanol. Er moeten meerdere honderden miljoenen Euro’s worden geïnvesteerd voor de aanleg van een nieuwe infrastuctuur en de bouw van de raffinaderij. Daarom heeft het consortium op woensdag 09 februari jl. een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van EL&I in het kader van het Europese NER 300 programma*. Dit programma stelt financiële middelen beschikbaar voor grootschalige projecten die de afvang en opslag van CO2 mogelijk maken of nieuwe technieken ontwikkelen en toepassen met hernieuwbare energie. Voor mei 2011 wordt bekend welke projecten worden voorgedragen bij de Europese Commissie.

‘Wij zijn blij met het belang dat de Europese Commissie hecht aan het verminderen CO2-emissies en aan het stimuleren van het produceren en gebruiken van hernieuwbare energie. Met dit consortium willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van tweede generatie biobrandstoffen in Europa’, aldus Rob Voncken, directeur van BioMCN.

Het project vormt een belangrijke aanvulling op de diverse beoogde carbon capture and storage (CCS) projecten in het beleid van de Nederlandse overheid om CO2-emissies te reduceren. De bouw van dit unieke proces zal een belangrijke impuls geven aan de regionale economische ontwikkeling van Noordoost Groningen en wordt gesteund door diverse partijen waaronder de Provincie Groningen, de Gasunie, Groningen Seaport en Energy Valley.

De start van het project is afhankelijk van de financiering en subsidietoekenning. De voorbereiding en bouw neemt naar verwachting ongeveer 4 jaar in beslag.

* NER300 verwijst naar de 300 miljoen CO2-emissierechten die de EC heeft toegewezen vanuit de Emissions Trading Directive voor New Entrants Reserve (NER). De doelstelling van de EC ligt in het stimuleren van investeringen in de introductie van innovatieve hernieuwbare technologieën op energiegebied en investeringen in koolstofvastlegging en -opslag (CCS).

De Europese Investeringsbank (EIB) zal de beschikbare CO2 toelagen veilen. De verhandelde marktprijs voor deze certificaten, die wordt verondersteld 5 miljard Euro te overschrijden, zal aan voorgelegde innovatieve investeringsprojecten worden toegewezen. <<

Bron: Energieraad.nl

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!