Quantcast

Natuur & Milieu blij met rapportageverplichting biobrandstof

2 februari 2011 – Gisteren heeft de Tweede Kamer besloten tot invoering van een wettelijke rapportageverplichting voor biobrandstoffen. Natuur en Milieu: ‘Nu kan de automobilist zien welke biomassa hij tankt’.

Persbericht Natuur en Milieu

>> (…) [Het] is goed nieuws voor de automobilist die straks kan zien welke biomassa hij tankt. En het is een beloning voor de bedrijven die echt duurzame biobrandstoffen ontwikkelen. De Kamer nam het besluit op voorspraak van een amendement van de Tweede Kamerleden Haverkamp (CDA) en Leegte (VVD) en werd gesteund door vrijwel de hele Tweede Kamer.

‘Net zoals je op een product in de supermarkt kunt lezen wat er in zit en waar het vandaan komt, kan dit straks ook voor biobrandstof’, zegt Ron Wit van Natuur & Milieu. ‘Dat is een stimulans voor oliemaatschappijen om vooral duurzame biomassa bij te mengen. Dus geen palmolie waarvoor bossen worden gekapt of koolzaad van kostbare landbouwgrond, maar wel biomassa uit zogeheten reststromen zoals stro.’

Uiterlijk in 2020 moeten Europese oliemaatschappijen tenminste 10 procent hernieuwbare energie ‘bijmengen’ in hun diesel, benzine en gas. De verplichting voor oliemaatschappijen om de aard en herkomst van hun biobrandstof openbaar te maken beloont bedrijven die inzetten op echt duurzame biobrandstoffen. Hun inspanningen voor biobrandstoffen die echte CO2-winst opleveren worden nu zichtbaar.

De rapportageverplichting leidt niet tot extra administratieve lasten voor het bedrijfsleven. De bedrijven moesten de informatie toch al aanleveren aan de Rijksoverheid. De wettelijke rapportageverplichting zorgt er voor dat nu ook het publiek toegang tot deze informatie krijgt. <<

Bron: Natuur en Milieu

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!