Quantcast

Overijssel start duurzaam energiefonds van 250 miljoen

25 februari 2011 – Om de realisatie van projecten voor duurzame energie te bevorderen begint de provincie Overijssel een fonds waarmee leningen en garanties kunnen worden verstrekt.

Uit een persbericht van de provincie Overijssel

>> Er zijn flinke investeringen nodig om de ambitie voor 30% CO2-reductie in 2017 te realiseren. Met een fonds met leningen, deelnemingen en garanties zijn grotere projecten voor het opwekken van duurzame energie sneller te financieren en te realiseren. Met een bijdrage van ca 15 % – 25 % uit een Overijssels fonds kan de rest van een project uit reguliere bronnen bijvoorbeeld via banken gefinancierd worden. Vooral bio-energieprojecten en geothermie kunnen op die manier worden gefinancierd. Mogelijk ook warmtenetten of andere energie-infrastructuur. Op het terrein van energiebesparing is de grootste vraag te verwachten van woningcorporaties. Deze hebben de komende jaren een investeringsopgave van enkele honderden miljoenen euro voor het oplabelen van bestaande woningen. Met het fonds kunnen leningen tegen een lage rente worden aangeboden, waardoor er een versnelling van de energiemaatregelen kan plaatsvinden.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten om hiervoor een Duurzaam Energiefonds te ontwikkelen met een omvang van 250 miljoen euro is goedgekeurd door Provinciale Staten.

Waar de provincie nu vooral werkt met subsidies als passend financieel instrument, blijkt dit lang niet altijd te voldoen aan de wens om effectief en efficiƫnt een versnelling in gang te zetten. Andere instrumenten zijn garanties, leningen, en participaties. Deze worden met het Duurzaam Energiefonds geboden, onder de volgende randvoorwaarden:

* het project draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelstelling van de provincie Overijssel en is maatschappelijk rendabel;

* de bijdrage van de provincie Overijssel is nodig om het project te realiseren; en

* de business case is haalbaar en voldoende robuust.

Het fonds heeft als doel een versnelling van de CO2-reductie. De projecten die in aanmerking komen voor gelden uit het fonds zijn projecten binnen Overijssel of projecten die in belangrijke mate renderen binnen Overijssel. De maximale inzet in het fonds is 250 miljoen euro en heeft een looptijd van minimaal 10 jaar. Er wordt gedacht aan de volgende projecten: bio-energieprojecten, warmteprojecten (restwarmte, warmte-koude opslag en geothermie) en energiebesparing in bestaande bouw. <<

Bron: Energieraad.nl

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!