Quantcast

RAPPORT: Shell voorspelt onzekere toekomst energievoorziening

16 februari 2011 – De wereldenergievoorziening gaat een onzekere toekomst tegemoet. Op de economie is geen peil meer te trekken en er dreigt een enorm gat te vallen tussen het energie-aanbod en de vraag. Dat valt op te maken uit de toekomstscenario’s in het Shell-rapport ’Signals & Signposts’. C2W schrijft er het volgende over.

Uit het bericht van C2W

>> (…) In het rapport is sprake van twee scenario’s, getiteld ‘Blueprints’ en ‘Scramble’. Het eerste gaat er van uit dat de politiek wereldwijde afspraken maakt over energiebesparing, duurzame ontwikkeling en beperking van de CO2-uitstoot. Het tweede schetst een situatie waarbij politici daar niet toe in staat blijken en allemaal hun eigen lokale kortetermijnbelangetjes blijven najagen. (…)

Het verschil tussen beide scenario’s zit onder meer in de manier waarop Noord-Amerika omgaat met de aardgasvoorraden. De laatste jaren zijn daar veel meer gasvelden in exploitatie genomen dan eerdere Shell-scenario’s ooit voor mogelijk hadden gehouden. En dan zijn er dus twee mogelijkheden: óf je gebruikt dat gas om zo weinig mogelijk steenkool te hoeven verstoken, óf je blijft gewoon kolen stoken en gebruikt dat extra gas om de elektriciteitsprijzen zo ver te drukken dat je voorlopig niet meer aan energiebesparing hoeft te denken.

Terwijl intussen het energieverbruik van China, India en andere ontwikkelingslanden dusdanig toeneemt dat de wereldenergiebehoefte in 2050 wel eens drie keer zo groot zou kunnen zijn als in 2000. Zelfs als je het verbruik een stuk efficiënter maakt en de winning van fossiele brandstoffen flink opvoert, blijf je zo nog met een gat zitten dat door Shell op 400 exajoule per jaar wordt geschat, overeenkomend met éénmaal dat gebruik in 2000.

Hoe deze ‘Zone of Uncertainty’ in vredesnaam moet worden overbrugd, weten ze bij Shell ook niet. ’Is this a Zone of Extraordinary Opportunity or Extraordinary Misery?’, zo vragen de auteurs zich hardop af. <<

Bron: Energieraad.nl

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!