Quantcast

Steun voor collectieve aanschaf zonnepanelen in Amsterdam-Noord

16 februari 2011 – Amsterdam-Noord heeft de ambitie het duurzaam energieverbruik te vergroten. Het dagelijks bestuur is dan ook enthousiast over het initiatief Zon op Noord dat het particulieren mogelijk maakt in coöperatief verband zonnepanelen te plaatsen en exploiteren op daken van (in eerste instantie) openbare gebouwen.

Afgelopen dinsdag, 1 februari 2011, besloot het bestuur het project te ondersteunen met een eenmalige subsidie va€ 40.000, -.. Het bestuur stelt de deelraad voor dit bedrag te onttrekken aan het Milieufonds. Het initiatief Zon op Noord is innovatief, laagdrempelig en doeltreffend vindt portefeuillehouder Milieu Kees Diepeveen. “Het innovatieve aspect zit in het feit dat de coöperatie regelt dat daken van openbare gebouwen benut gaan worden voor het plaatsen van zonnepanelen die bekostigd worden door particulieren. Daarmee beantwoordt het aan de wens van stadsdeel Noord en de Gemeente om meer dakoppervlak te gaan gebruiken voor de opwekking van duurzame energie. De duurzaam opgewekte energie komt zowel ten goede aan particulieren als aan de eigenaar van het dak”

12 projecten

De coöperatie wil de komende vijf jaar 12 projecten uitvoeren met een totaal vermogen van 330.000 Watt piek(Wp), wat neerkomt op het jaarlijks elektraverbruik van 80-90 huishoudens. Daarvan wordt tenminste tweederde op daken in Noord gelegd. De coöperatie regelt de juridische, organisatorische en beheersmatige kanten van het project.

Benutten lokale mogelijkheden

De doelstelling van Zon op Noord past in het beleid van het stadsdeel, zoals vastgelegd in het Klimaatplan 2009 – 2012 Wind in de rug. Dit beleid richt zich op het verminderen van de CO2-uitstoot door middel van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Net als de coöperatieve vereniging Onze Energie, die investeert in windenergie, streeft de coöperatie Zon op Noord naar het zoveel mogelijk benutten van lokale mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Daarbij speelt de deelname van bewoners en organisaties een belangrijke rol. De verwachting is dat veel mensen zich door het concept aangesproken voelen en lid willen worden

Bron: Duurzaam vastgoed

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!