Quantcast

TU Delft simuleert breken van golven

23 februari 2011 – Het binnen de TU Delft ontwikkelde golfvoorspellingsmodel SWAN (Simulating WAves Nearshore) is al jaren een groot internationaal succes.

Met dit model is de verdeling van golfhoogtes te voorspellen tot vlak voor de kust. Dit model is onlangs uitgebreid met het model SWASH (Simulating WAves till SHore), waarmee het gedrag van golven kan worden gemodelleerd tot aan de kust zelf, inclusief breken en overstromen.

Meer dan 1.000 instituten over de gehele wereld maken gebruik van het computermodel SWAN dat ‘public domain’ wordt aangeboden (GNU GPL license, http://www.swan.tudelft.nl). Recentelijk is dit model uitgebreid met het model SWASH (Simulating WAves till SHore), waarmee de resultaten van het SWAN model kunnen worden voortgezet tot aan de kust zelf, inclusief breken en overstromen.

Filmpjes

Omdat met dit model het zeeoppervlak direct gesimuleerd wordt, kunnen imposante plaatjes en filmpjes gegenereerd worden die zich goed lenen voor uitleg van de complexe onderliggende fysica van stromingen vlak voor de kust, en het breken van golven op de kust. Met SWASH is nu onder andere bijvoorbeeld voor het eerst in beeld te brengen hoe een tsunami op en rond een eiland spoelt.

Voor filmpjes klik hier.

Veilig

Dr.ir. Marcel Zijlema is ontwikkelaar en contactpersoon van SWASH: ‘Volgens de Wet op de waterkering moet Rijkswaterstaat zorgen voor waterkeringen die een storm kunnen weerstaan die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Probleem is dat we zo’n storm nog nooit hebben gehad, en dat we dus ook niet precies weten hoe hoog de golven dan zullen zijn, of hoe ze zich zullen gedragen. Een model als SWASH is bij uitstek geschikt om dat soort situaties beter te kunnen bekijken. Omdat we de ingewikkelde processen bij de kust beter in beeld kunnen brengen, kunnen we beter inschatten wat een veilige hoogte is voor onze dijken.’

Bron: TU Delft

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!