Quantcast

Zonlicht omgezet in brandstof

25 februari 2011 – Aan het California Institute of Technology is een onderzoeker erin geslaagd zonlicht via een chemische reactie om te zetten in een syngas dat vloeibare brandstof oplevert. Aldus meldt Engineeringnet (België).

Uit het bericht van Engineeringnet.be

>> Aan Caltech, het California Institute of Technology, is dr. Chueh erin geslaagd brandstof te creëren uit zonlicht, dus zonder dat dat daar planten aan te pas komen (zoals bij biobrandstof) en, uiteraard, zonder een fossileringsproces van die planten (zoals bij fossiele brandstoffen).

Dr. Chueh en zijn promotor, prof. Haile, hadden zich afgevraagd of de katalysator CeO2 (ceriumoxide) erin zou slagen om, met behulp van de warmte van de zon, een chemische ‘cocktail’ uit vooral CO2 en stoom om te zetten tot een gasmengsel van CO (koolstofmonoxide) en H2.

Dit ‘synthetische gas’ of ‘syngas’ zou dan via een oud procédé (Fischer-Tropsch) kunnen worden omgezet tot vloeibare brandstof.

‘Ik was pessimistisch voor ik de testen begon’, zei Chueh. Het was pas op aandringen van prof. Haile dat hij ze toch uitvoerde. ‘Het werkte meteen. Ik was evenwel zeer voorzichtig, en herhaalde de test nog diverse keren. Pas dan sprak ik over de resultaten met prof. Haile. We waren bijzonder opgetogen.’

‘Op dit moment ben ik bezig aan het opzetten van experimenten om aan te tonen dat het geen labo-curiosum is, maar een oplossing die ook op grote schaal kan werken.’ <<

Bron: Energieraad.nl

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!