Quantcast

Thermisch Actieve Gebouwen

2 maart 2011 – De kennisinstituten ISSO en CUR Bouw&Infra, het platform Duurzaam Gebouwd en de branche-organisaties in het BetonPlatform bundelen hun kennis over thermisch actieve gebouwen. Aldus meldt Duurzaam Gebouwd.

Uit een bericht van Duurzaam Gebouwd

>> (…) Als kick-off is gekozen voor de organisatie van een inspirerend en informatief congres. Het congres zal plaatsvinden op woensdag 22 juni 2011.

Integrale aanpak

Thermisch actief bouwen is gebaseerd op het thermisch activeren van de gebouwmassa, met name van de betonconstructies en heeft grote potentie voor het realiseren van comfortabele, energie neutrale gebouwen. Succesvolle toepassing vergt concepten op gebouwniveau, met een integrale benadering van architectuur, constructie, installatie en uitvoering.

Om die aanpak probleemloos te laten functioneren is er behoefte aan nieuwe kennis op elk van deze terreinen. Het congres zal stimuleren tot de nieuwe wijze van werken en voorzien in de kennisbehoefte. De unieke en brede samenwerking tussen de betonbranche-organisaties, het platform Duurzaam Gebouwd en de kennisinstituten ISSO en CUR Bouw&Infra staat garant voor een grote stap vooruit.

Betonkernactivering

De populaire term voor thermisch actieve betonconstructies is betonkernactivering. Thermisch actieve bouwelementen worden bij voorkeur gecombineerd met duurzame energiebronnen, zoals warmte-koude-opslag in de bodem. Deze combinatie levert een robuust systeem, dat opgewassen is tegen externe wijzigingen zoals temperatuurstijging. Over de levensduur van het gebouw leidt de combinatie van thermische massa met duurzame energiebronnen tot een minimale CO2-footprint.

Thermisch Actieve Gebouwen

Over betonkernactivering is al veel gepubliceerd. Ook is er al heel wat gebouwd, met goede en soms minder goede ervaringen. Er kan lering worden getrokken uit de ervaringen tot nu toe. Tijdens het congres zullen nieuwe kennisdocumenten en aanbevelingen worden gepresenteerd, zowel door ISSO en CUR als door de partijen van het BetonPlatform.

Over thermisch actieve gebouwen op concept niveau is nog nauwelijks iets gepubliceerd. Daar zal het congres wel in gaan voorzien. In een fors programma van workshops zal worden ingezoomd op de interesses van de diverse doelgroepen, van ontwerp en techniek tot financieel rendement.

Doelstelling van het congres is tweeledig: enerzijds de congresdeelnemers praktisch bruikbare kennis aan te reiken, anderzijds nieuwe kennisnetwerken te stimuleren.

Locatie en datum

Het congres zal plaatsvinden op 22 juni 2011. Als locatie is gekozen voor het nieuwe Congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch. <<

Bron: Energieraad.nl

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!