Quantcast

Prijs voor consumenten belangrijker dan duurzaamheid

1 april 2011 – 90% van de Nederlanders vindt duurzaamheid belangrijk. Uit het `Duurzaamheidkompas’ die deze week verscheen blijkt dat zo’n 70% kiest voor een lagere prijs in plaats van duurzaamheid.

Ondanks dat de meeste consumenten bewust zijn dat laag geprijsde producten tot stand komen door niet duurzame wijze van produeren, wordt door 70% de keuze voor een product bepaald door de prijs, alhoewel men de negatieve gevolgen van hun keuze niet acceptabel vinden. Het is moeilijker om voor duurzaamheid te kiezen dan voor de prijs. “Met de prijs wordt geadverteerd, met duurzaamheid niet”, aldus één van respondenten van het onderzoek.

Bijna 30% van de Nederlanders let bij de dagelijkse boodschappen op de duurzaamheid, dit doet men met het oog op het behoud van de aarde voor toekomstige generaties. Ze zijn hiervoor bereid een passende prijs te betalen.

Van de ondervraagden geeft 31% aan actief duurzaam bezig te zijn met het eigen consumptiegedrag. Eind 2010 was er nog daling in duurzaam consumptiegedrag, nu is een lichte toename te zien in het aantal consumenten dat duurzaam gedrag vertoont. Wellicht heeft dit te maken dat de grootste dip van de recessie voorbij is.

Bron: energiegids.nl

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!