Quantcast

Steeds meer duurzame gebruikte biobrandstoffen in het bedrijfsleven

4 april 2011 – Van 64% van de biobrandstoffen die in 2010 op de Nederlandse markt zijn gebracht, is aangetoond dat deze duurzaam zijn. Desondanks stelt staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer dat dit percentage niet vertaald mag worden in absolute uitspraken over de duurzaamheid.

Van 64 % van de biobrandstoffen die in 2010 op de Nederlandse markt zijn gebracht, is aangetoond dat deze duurzaam zijn. Desondanks stelt staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer dat dit percentage niet vertaald mag worden in absolute uitspraken over de duurzaamheid.

Vorig jaar ondertekenden de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), de Nederlandse Organisatie voor de Energiemarkt (NVOE), het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) en de voormalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Intentieverklaring Rapportage Biobrandstoffen 2010. De bedrijven die aangesloten zijn bij de genoemde brancheorganisaties, zouden volgens afspraak vrijwillig melding doen van de aard, herkomst en duurzaamheid van de door hen in 2010 in Nederland op de markt gebrachte biobrandstoffen, vooruitlopend op de wettelijk implementatie van de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Uit de derde en laatste rapportage duurzaamheid biobrandstoffen 2010 is gebleken dat bij 64% van de door het bedrijfsleven gerapporteerde biobrandstoffen is voldaan aan de behorende duurzaamheideisen. Toch vindt Atsma dat op basis van deze door het bedrijfsleven over 2010 verstrekte gegevens niet té positieve conclusies getrokken moeten worden. Niet gerapporteerde stromen kunnen immers minder duurzaam zijn, aldus de staatssecretaris.

Dit jaar moet tenminste 4,25% van de gebruikte brandstoffen in de vervoerssector aantoonbaar duurzaam op de Nederlandse markt gebracht worden. In de Wet milieubeheer wordt de Europese richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen geïntegreerd. In de wet is, dankzij een aangenomen amendement door de Tweede Kamer, de transparantie geregeld. “Bedrijven die fysiek biobrandstoffen ten behoeve van vervoer bijmengen rapporteren hierover aan de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa). De NEa publiceert jaarlijks een rapportage. Deze rapportage zal betrekking hebben op de aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van de in Nederland gebruikte brandstoffen uit hernieuwbare bronnen ten behoeve van vervoer”, aldus Atsma.

Bron: SC Online/Ministerie van I en M

Ga terug naar CleanTech Journaal.

 

  • Laat je overtuigen!