Quantcast

Proef mogelijkheid slim energienetwerk wordt uitgebreid vervolgd

20 mei 2011 – De Groningse wijk Hoogkerk, PowerMatching City, heeft met een proef van 25 woningen de mogelijkheid aangetoond voor het creëren van een ‘smart grid’ of slim energienet met bijbehorend marktmodel vanuit bestaande technologieën.

Consumenten kunnen met dit systeem vrij elektriciteit uitwisselen waarbij het comfortniveau op dezelfde peil blijft. Dit concludeerde KEMA, wereldwijd leidende autoriteit op het gebied van energieconsultancy, die nu de proef uitgebreider gaat uitvoeren.

Het project is uitgevoerd door kennisinstituut TNO ( na overname van het ECN-onderdeel ‘Intelligente Elektriciteitsnetten’), energiebedrijf Essent en softwarebedrijf HUMIQ, onder leiding van KEMA. Voor de proef zijn 25 woningen met elkaar in verbinding gelegd die samen een slim energiesysteem vormen. De woningen waren uitgerust met hybride warmtepompen, PV-panelen, slimme energiemeters, microwarmtekrachtkoppeling (HRe-ketels), slimme huishoudelijke apparatuur en elektrisch vervoer. Door het succes van het project, wordt er nu een tweede proef nog uitgebreider uitgevoerd.

Het coördinatiemechanisme in PowerMatching City is gebaseerd op een softwaretool waarmee het energieaanbod en de energie vraag met elkaar in evenwicht worden gebracht, genaamd PowerMatcher. Uit onderzoeken van de EU en het IEA (Internationaal Energie Agenschap) is gebleken dat slimme energienetten nodig zijn voor de overgang naar een energiesysteem met duurzame energiebronnen en bijbehorende decentrale elektriciteitsopwekking. Energieoptimalisatie voor de eindgebruiker, reductie van de onbalans voor het energiebedrijf en reductie van de netbelasting voor de netbeheerder waren de doelstellingen voor de drie belangrijke, betrokken partijen. Deze doelstelling zijn behaald.

De uitgebreidere proef van KEMA zal zich richten op de integratie van het marktmodel in de reguliere energiemarktprocessen zoals: uitbreiding van elektrisch vervoer en bijbehorende slimme oplaaddiensten; opschaling van de ‘live’labomgeving; congestiemanagement op de wijktransformator; verrekening en facturatie.

Bron: KEMA

Ga terug naar CleanTech Journaal.

 

  • Laat je overtuigen!