Quantcast

Green lease contract op bestaande kantoren

14 juni 2011 – GasTerra en Triodos Vastgoedfonds hebben een ‘green lease-contract’ gesloten en werken nu samen om zo, net zoals in Rotterdam, een in het centrum van Groningen gevestigd kantorengebouw energiezuiniger te maken.


Nadat het gebouw volledig is voorzien van een duurzame renovatie zal de verwachting zijn dat GasTerra zich hier zal gaan vestigen rond 2013. Dit zal er toe moeten gaan leiden dat ,door deze doelgerichte stap te zetten, het gebruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk zal worden gereduceerd.

Het wereldwijd functionerende aardgasbedrijf GasTerra heeft na overleg het besluit genomen om in een nieuw pand te gaan werken wat geheel zal worden voorzien van een duurzame renovatie. Het desbetreffende gebouw staat vlak naast het station van Groningen waar vroeger een ABN-AMRO kantoor is heeft gezeten. Het zal in de toekomst de verwachting met zich mee brengen te gaan fungureren als rolmodel voor het verduurzamen van kantoorgebouwen in Nederland. Triodos Vastgoedfonds wil het pand ,wat op dit moment het energie label G draagt, in zijn geheel te gaan renoveren naar en duurzame vestiging. Dit met het doel voor ogen om hier aan het eind van de rit een A label aan vast te mogen plakken. De ontwikkeling is mogelijk door de samenwerking tussen het fenomenale Green Lease-contract met als huurder GasTerra.

Het green lease-contract is een baanbrekend concept binnen de vastgoedsector. Wat hiermee bereikt wil worden is dat panden ,met op dit moment een hoog energie label, op zo’n manier worden verduurzaamd dat er weinig tot geen consequenties zijn voor bijvoorbeeld huurverhoging. Triodos Vastgoedfonds wil met de opbrengst uit deze verduurzaming de kosten dekken van de renovatie van het pand in Groningen. Het concept werkt niet alleen mee aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen, en dus vermindering van de CO2 uitstoot. Maar wil hiermee ook de problemen rond het leeg staan van kantoorpanden verminderen. Gezien van de kant van het milieu zal deze ontwikkeling zich in een noodvaart gaan ontwikkelen en zelfs misschien een voorkeur gaan hanteren boven het neerzetten van nieuwbouw. Het potentieel van deze benadering is zeer groot: De verduurzaming van kantoren met een G label naar een A label zal zo’n 600.000 ton CO2 reductie met zich mee brengen.

Hier op gebaseerd gaan GasTerra en Triodos Vastgoedfonds – in samenwerking met Real Estate Asset Management- intensief met elkaar aan de slag om kantoorpanden in Groningen te verduurzamen. Het doel van de verduurzaming kan worden gerealiseerd door verscheidene technieken te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld: warmte/koude opslag, lage temperatuurverwarming(LTV) en zonafhankelijke besparende verlichting. De renovatie zal uiteindelijk een A label opleveren met een groenverklaring van het ministerie van infrastructuur en milieu. GasTerra zal rond 2013 zijn intreden doen in het pand, vrijwel direct na de verduurzaming.

Volgens de directeur Gertjan Lankhorst van GasTerra zal de huurovereenkomst met Triodos Vastgoedfonds haarfijn aansluiten op de maatschappelijk verantwoord ondernemende ambitie van GasTerra. “We vinden het belangrijk dat onze financiële doelstellingen in balans zijn met maatschappelijke en ecologische belangen. Daarom willen we een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van onze samenleving. Zo zuinig mogelijk omspringen met energie hoort daar bij. Ons toekomstige kantoor kan dankzij Triodos Vastgoedfonds een voorbeeldfunctie vervullen.” Aldus de CEO van GasTerra.

Guus Berkhout van Triodos Vastgoedfonds ziet veel dingen die zij aan zij lopen: “De maatschappelijke opstelling van GasTerra komt overeen met onze visie op de ontwikkeling van de mondiale energievoorziening. We zijn ervan overtuigd dat een verdere verduurzaming van de bebouwde omgeving hierin een belangrijke rol speelt. Met het green lease-concept streven we ernaar de reeds sterk groeiende markt van duurzaam vastgoed verder te stimuleren en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van leegstand van kantoren. Het toekomstige kantoor van GasTerra zal hiervoor een mooi visitekaartje zijn.” Aldus Guus Berkhout.

Bron: Duurzaam Nieuws

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!