Quantcast


Active Warmth

ActiveWarmth is een dynamisch bedrijf van enthousiaste denkers en doeners, die op het gebied van toegepaste energie zoeken naar de verbinding tussen wat technisch mogelijk, maatschappelijk wenselijk, economisch haalbaar en uit oogpunt van duurzaamheid noodzakelijk is. Uitgangspunt voor alle duurzame systemen die ActiveWarmth ontwikkelt is een polymeer verwarmingselement met de unieke eigenschap dat oververhitting uitgesloten is. Kijk hier voor meer informatie.

 

Ga terug.

Active Warmth

Active Warmth is a dynamic company with enthusiastic employees, employees who searches for the connection between the applied energy and what is technically possible, socially desirable, economically viable and from the perspective of sustainability, is necessary. The starting point for all sustainable systems is a developed Active Warmth polymer heating element with the unique feature that takes the risk of overheating. Click here for more information.

 

Go back.

  • Go International!

    Expand your network, contact potential partners and let your company grow to a new dimension.

    Let the CTBC help you with your international growth